Ўзбекистон Инсон Ҳуқуқлари Жамияти

O’zbekiston Inson Huquqlari Jamiyati

L'association des Droits de l'Homme d'OUZBEKISTAN

Human Rights Society of Uzbekistan

Общество Прав Человека Узбекистана